चार्ट प्रकार (मराठी मध्ये)

चार्ट म्हणजे निर्धारित कालावधी नुसार किमतीची आकृतिबंध मांडणी करणे. कालावधी हा काही मिनिटापासून ते वर्षापर्यंत असू शकतो.
किमत मांडणी वा आकृतीच्या आधारावर चार्तांचे विविध प्रकार पडतात. सामान्यतः Y-अक्षावर किंमतीची माडणी केली जाते व X- अक्षावर वेळ दाखवली जाते. तांत्रिक निर्देशक सामान्यतः खालच्या बाजूला दाखवले जातात.
कालावधी नुसार चार्ट हे ५ मिनिटे , १० मिनिटे , १५ मिनिटे, अर्धा तास , तासिक , ४ तासिक , दिवसीय ,साप्ताहिक आणि मासिक या प्रकारात विभागले जातात . साधारणपणे दिवसीय आणि इंट्रा डे चार्ट हे छोट्या कालावधीमध्ये किंमतीची हालचाल अभ्यासण्यासाठी केले जातात. साप्ताहिक आणि मासिक चार्ट हे मुख्यतः निवेशक दीर्घकालीन किंमत तपासणी व अंदाजासाठी वापरले जातात.
५ अंड १० मिनिटांचे चार्ट हे स्कॅल्पेर्स च्या कमी येतात. १५ मिनिटे ते दिवसीय चार्ट हे डे आणि अल्प कालीन ट्रेडिंग साठी वापरले जातात. साप्ताहिक व मासिक चार्ट हे स्विंग ट्रेडिंग व निवेशासाठी असतात.
किंमत आखणीच्या आधारावर चार्तांचे विविध प्रकार पडतात जसे कि रेखा, बार, कॅण्डलस्टिक आणि बिंदू आकृती ( पोइंट अंड फिगर ) चार्ट. हे चार्तांचे मुख्य प्रकार आहेत, इतरहि बरेच प्रकारचे चार्ट असतात पण त्यांचा देनंदिन व्यापारात क्वचितच उपयोग होतो. त्यामध्ये रेन्को, हेईकीन-अशी,एक्वी वाल्युम , कॅण्डल वाल्युम, कागी आणि ३ रेखा छेद चार्ट इत्यादी. हे प्रकार येतात.
आकृती १ निफ्टी फ्युचर रेखा चार्ट

आकृती १ निफ्टी फ्युचर रेखा चार्ट

रेखा चार्ट हा काढण्यात आणि समजण्यात सर्वात सोपा चार्ट प्रकार आहे. या प्रकारात किंमती ह्या एका रेषेने जोडलेल्या असतात. साधारणत: शेअरचा दिवसाचा बंद भावाची किंमत येथे वापरली जाते. कधी कधी open ,high वा low ची किंमत सुद्धा वापरण्यात येते. जेव्हा भावाचे बिंदू रेषेने जोडले जातात तेव्हा ते किंमतींची दिशा अंड गती स्पष्ट करतात. लाईन चार्ट समजण्यास सोपा असतो पण त्यावरून ट्रेडिंग करणे सोपे नसते व नुकसानदायक ठरू शकते.
आकृती २ निफ्टी फ्युचर बार चार्ट

आकृती २ निफ्टी फ्युचर बार चार्ट

सुरुवातीच्या काळात बार चार्ट हे खूप प्रसिद्ध होते आणि आज हि काही जण हा चार्ट वापरतात. एक बार हा एक वेळ बिंदू दर्शवितो. बार चार्ट हा सामन्यत: एका दिवसाची किंमतीची हालचाल दाखवतो. पण याचा उपयोग इंट्रा डे चार्ट, साप्ताहिक चार्ट व मासिक चार्ट साठी हि केला जातो.
बार चार्ट मध्ये प्रत्येक बार त्या वेळेचा ओपन,हाय ,लो आणि क्लोज दाखवतो. बारचा वरचा बिंदू हाय दर्शवितो तर खालचा बिंदू हा लो असतो. डाव्या बाजूची खाच इस ओपन किंमत असते तर उजव्या बाजूची खाच हि क्लोज किंमत असते. बार चार्ट रचनाचा उपयोग हा व्यापारी आणि तांत्रिक विश्लेषक करत असतात.
आकृती ३ निफ्टी फ्युचर कॅण्डल स्टिक चार्ट

आकृती ३ निफ्टी फ्युचर कॅण्डल स्टिक चार्ट

आताच्या काळात कॅण्डलस्टिक चार्ट हा प्रकार सर्वात लोकप्रिय आहे. अनेक ट्रेडर हाच चार्ट प्रकार तत्यंच्या रोजच्या व्यापारासाठी उपयोगात आणतात. ह्या प्रकारचे चार्ट हे अनेक वेबसाईट वर फ्री मध्ये उपलब्ध असतात. हा चार्ट बार चार्ट प्रमाणेच असतो फक्त या मध्ये किंमती एका मेणबत्ती च्या आकारात दाखवलेल्या असतात. ह्या मेणबत्ती ला दोन्ही टोकला वाती असतात त्यांना “शाडो” असे संबोधले जाते. दोन्ही वाती मधील भागाला “बॉडी” असे म्हणतात. कॅण्डल चा क्लोज जर ओपन च्या वर असेल तर अशी कॅण्डल हिरवी वा पांढरी दाखवली जाते. कॅण्डल चा क्लोज हा ओपन च्या खाली असेल तर अशी कॅण्डल लाल वा काळी दाखवली जाते. हिरवी कॅण्डल म्हणजे किंमत हि वाढली आणि लाल कॅण्डल म्हणजे किंमत मध्ये घट झाली.
कॅण्डलस्टिक चार्ट रचना ह्या ट्रेडर मध्ये खूप लोकप्रिय आहे आणि यांचा सर्रास उपयोग केला जातो. छोट्या अवधीच्या ट्रेडिंग मध्ये यांचा उपयोग खूप फायदेशीर ठरू शकतो. ट्रेंड संपताना वा सुरु होताना जे चार्ट रचना टायर होतात त्या खुप महत्वपूर्ण असतात.
आकृती ४ निफ्टी फ्युचर बिंदु आकृति चार्ट

आकृती ४ निफ्टी फ्युचर बिंदु आकृति चार्ट

बिंदु आकृति चार्टिंग ही विलक्षण व वेगळ्या प्रकारचा चार्ट प्रकार आहे. ह्यामध्ये कालावधिला महत्व नसून किंमतीना आहे. हा चार्ट रेखाटन करण्याची पद्धति सुद्धा वेगळी आहे. ह्या चार्ट प्रकारात किंमती त्यांच्या दिशेनुसार आकृतित केल्या जातात. जर किंमती मध्ये योग्य वाढ झाल्यास चार्टवर X चे चढ़ते स्तंभ काढले जातात व योग्य घट झाल्यास O चे उतरते स्तंभ काढले जातात. या चार्टमधे X व O हे किंमतीवर आधारित आहे न की कालावधिवर. या चार्ट मध्ये परावर्तन आकार ( रिवर्सल साइज़ ) हे एक मापदंड असते जे की मुलभुतपणे ३ ठेवलेले असते. जो पर्यंत किंमती ३ कालखंडामध्ये त्याची दिशा बदलत नाही तो पर्यंत X वा O हे रेखांकित केले जातात. अनुभवी व्यावसायिक हा चार्ट वापरतात कारन त्यंच्यामते हा चार्ट किंमतीची दिशा योग्यपणे निदर्शित करतो.

The Author

Pramod Baviskar

Professional Market Trader And Owner Of Dalal Street Winners Advisory And Coaching Services. Working Since 2007 And Online Presence Since 2010. We Provide Highly Accurate And Professional 1 Entry And 1 Exit Future, Option, Commodity, Currency And Intraday Stock Tips On Whatsapp With Live Support And Follow Up.
COPYRIGHT © 2009-2018. Pramod Baviskar. Dalal street winners advisory and coaching services. FAQ | Disclaimer | Privacy Policy

This website is best viewed using Microsoft Internet Explorer 9 or higher, and/or latest version of Google Chrome and Mozila Firefox browsers.